Heeft u ondersteuning nodig bij communicatie in conflicten
Tracio biedt deskundige begeleiding op maat.
Ga naar de website van www.tracio.nl
Hebben uw medewerkers ook problemen met (cultuur)veranderingen?

Tracin heeft persoons- en teamgerichte oplossingen.
Ook voor bemiddeling bij conflicten.
Ga naar de website van www.tracin.nl

Tracin Consultancyadvies- en begeleidingsbureau

I.G.J. van den Boschstraat 37 4475 AL Whilhelminadorp T: 0113-222739 E: info@tracio.nl / info@tracin.nl