Tracin Consultancy: advies- & begeleidingsbureau

"Zoek naar uitzonderingen op de regel en vind nieuwe kracht"

Professioneel, ondernemend en betrokken, met de focus op de mens. Het belangrijkste instrument in een organisatie zijn de werknemers. Zij dragen bij aan het verbeteren van uw bedrijfsresultaten. Tracin Consultancy helpt u het beste uit uw mensen te halen; met deskundig advies op alle begeleidings- en organisatievraagstukken.

Bepaal de verandering, anders bepaalt de verandering jou

Wij hebben te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, organisatieveranderingen en mondige cliënten. Hoe gaan medewerkers hiermee om. De kracht van onze trajecten zit hem in de aandacht, die continue aanwezig is. Trainen is niet de oplossing, maar verbinding, afstemming en terugkomende aandacht voor de verandering is onze visie. De verandering is blijvend, dat moeten medewerkers weten en omzetten in het aanpassen van het gedrag. Tracin is de aangewezen persoon om als veranderingsdeskundige hierin te functioneren.

Diensten Tracin

 

Tracin: duidelijk en krachtig

Tracin Consultancy zegt graag in heldere taal waar het om gaat. Zij onderscheidt zich door een meer informele maar uiterst professionele werkwijze. Voor u als klant betekent dat dat u zich meer op uw gemak voelt en wordt gesteund door echte mensen. Mensen die expertise hebben en vakjargon vertalen in helder en begrijpelijk Nederlands.