Wat is vertrouwen

Vertrouwen is een woord wat in ieder gesprek wel wordt nagestreefd. Vertrouwen is moeilijk grijpbaar. Wij weten allen dat het van belang is, maar tegelijkertijd is het begrip ook moeilijk grijpbaar. Bovendien blijkt vertrouwen snel om te kunnen slaan in wantrouwen. Vertrouwen dient dus goed onderhouden te worden. Er zijn een aantal sleutels die toegang geven tot dit geheim, want zo kan vertrouwen best worden genoemd:

Sleutel 1: INTEGRITEIT

Hiermee wordt vooral eerlijkheid en oprechtheid bedoeld. Ook echtheid kun je hieronder verstaan. Dit alles met de klank en de kleur van de gerichtheid op de ander.

Sleutel 2:  KENNIS EN KUNDE

Kennis van zaken en daar meer weten om te gaan. Weten, maar ook vaardigheden. Het zijn ook belangrijke aspecten om aan vertrouwen te bouwen.

Sleutel 3: CONSISTENTIE

Hier gaat het over betrouwbaarheid, ook voorspelbaarheid. Als zich dit of dat voordoet, dan…..zal hij waarschijnlijk zo en zo reageren. Ook gaat het hierin om oordeelkundig handelen.

Sleutel 4: LOYALITEIT

Loyaal zijn. Ook als iemand in jouw ogen een misser maakt, de ander toch geen gezichtsverlies laten lijden/leiden. Dus bereid zijn om iemand te ondersteunen, misschien wel beschermen.

Sleutel 5: OPENHEID

Bereid zijn om informatie uit te wisselen, dit kunnen argumenten zijn maar ook meningen en gevoelens of ideeën. Het gaat vooral om het vrij uitwisselen van informatie, om communicatie.