Een effectief team

1. Inhoudsniveau:

 • Het team heeft een heldere doelstelling en taakopdracht, die door alle teamleden gekend is en waarover onder hen consensus bestaat.
 • Het team weet wat te doen staat op lange, middellange en korte termijn.

 

2. Procedureniveau:

 • Het team heeft een heldere taakstructuur met goed functionerende procedures voor samenwerking en besluitvorming als middelen om tot goede resultaten te komen.
 • Er is regelmatig overleg over het functioneren als team.
 •  Het heeft een structuur die resultaatgericht werken mogelijk maakt.
 • De methoden zijn efficiënt en gericht op vooruitgang.
 • De normen en de standaarden zijn gericht op excellentie.

 

3. Interactieniveau:

 • Er is sprake van een gelijkgerichte betrokkenheid en een gezamenlijke inzet.
 • Het leiderschap is aangepast aan de behoeften van het team en de leider wordt gerespecteerd.
 • Het team wekt goed samen en ziet conflicten niet noodzakelijk als iets negatiefs. Integendeel het team is in staat om de resultaten van de opgeloste conflicten te gebruiken voor het bereiken van haar doelstellingen.
 • Er heerst openheid in het team en tegengestelde meningen kunnen geuit worden
 • De informele groepscultuur sluit aan op de formele taakstelling
 • Er heerst een klimaat van samenwerking, saamhorigheid en open communicatie
 • De teamleden steunen en vertrouwen elkaar
 •  Het team heeft een helder relatiepatroon.

 

4. Bestaansniveau:

 

 • Er bestaat erkenning voor elkaar als teamlid en voor elkaars professionele en persoonlijke kwaliteiten
 • De teamontwikkeling ondersteunt een verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden.
 • Het team ondersteunt toenemende autonomie waarbij ieder gemachtigd wordt tot beslissingen over zaken die voor zijn werkuitvoering van belang zijn.

 

5. Contextniveau:

 • Het team is goed afgestemd op de andere onderdelen van de organisatie, zowel formeel als informeel
 • Het team heeft goede relaties met andere teams
 • Het team krijgt externe steun en erkenning
 • De respectieve teams zijn geïntegreerd (synergie).