Consultancy

Velen binnen dienstverlening, zorg en welzijn kennen Tracin Consultancy als organisatieadviesbureau. Maar wij zijn echter meer dan dat. Wij zijn een advies- & begeleidingsbureau voor organisatie en medewerkers. Tracin is opgericht in 1998 en heeft ruime ervaring opgedaan bij woningcorporaties en organisaties, die mensen met een functiebeperking begeleiden/verzorgen.

Tracin Consultancy werkt voor organisaties maar daarnaast ook voor particulieren. In dat laatste geval onder de naam Tracio. Wij zijn deskundig in het trainen, scholen en begeleiden van mensen, van werkvloer tot leidinggevende. Daarnaast geven wij advies op maat. Er wordt gewerkt op locatie of vanuit het eigen kantoor te Wilhelminadorp.

Hoe werkt Tracin Consultancy?

Na jarenlange ervaring heeft Tracin een structurele, flexibele manier ontwikkeld. Het proces kent duidelijk afgebakende fasen, achtereenvolgens:

  • Inventarisatie van uw wensen;
  • Ontwikkelen van een bij u passend concept en opstellen van een offerte;
  • Uitwerken van het concept, maken van een plan van aanpak en deze met u bespreken;
  • Implementeren van het plan van aanpak;
  • Evalueren en daar waar nodig bijstellen

Natuurlijk altijd afgestemd op uw eisen, mogelijkheden en doelstellingen. En op de omvang van het project. Wilt u meer weten, neem contact op met een van onze contactpersonen.

De dienstverlening van Tracin Consultancy sluit aan op de wensen van de klant.

Onze missie
Tracin Consultancy is een dialooggestuurde bureau. Dit geeft blijvend en gedetailleerd inzicht in de ambities en wensen van bedrijven. De dialoog is dus een middel om de ambities van de klant en Tracin op elkaar aan te laten sluiten.
Wij richten ons voornamelijk op de kracht van de persoon; iedere medewerker is het belangrijkste instrument voor de organisatie, dus de moeite waard om in te investeren.

Visie
Tracin Consultancy wil zich profileren als partner van bedrijven; de klant bepaalt het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het beleid en de bijbehorende producten en diensten. Wij brengen inhoudelijk en maatschappelijk relevante thema's bij de organisaties onder de aandacht te brengen.