Interimmanagement

Veel organisaties lopen met nieuwe plannen rond. Vaak ontbreken de tijd en de capaciteit van de bestaande organisatie deze plannen in concrete innovaties om te zetten. Wij kunnen u helpen het van de grond te krijgen.

Interim management is het tijdelijk toevoegen van ervaren gespecialiseerde managers wanneer de organisatie/ bedrijfssituatie daarom vraagt. Dit kan zowel in situaties wanneer er sprake is van positieve ontwikkelingen, een snelle groei van activiteiten alsmede nieuwe ontwikkelingen waarbij het nodig is om snel een paar efficiënte kostenbesparende maatregelen te nemen. Als interim managers beschikken wij over objectiviteit, ongebondenheid, kennis en ervaring, energie en het daadkrachtig doorvoeren van veranderingstrajecten.
Wij passen onderstaande vormen van interim management toe.

Crisismanagement;

Op korte termijn herstellen van de rust.

Verandermanagement;

Anticiperen op de toekomstige eisen en ontwikkelingen.

Projectmanagement;

Managen van lopende of nieuwe projecten.

Overbruggingsmanagement;

Bij een ontstane of tijdelijke vacature. Ook wanneer er tijdens een uitval of sabbatical een tijdelijke invulling nodig is.

Beginnende manager

Bent u beginnende manager en wilt u goed voor de dag komen, lees hier onze tips voor beginnende managers. /tracin/tips-voor-beginnende-managers