Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. In zorg- en dienstverlenende organisaties hebben wij, binnen ons bureau, als geen ander gezien dat conflicten leiden tot ontevreden medewerkers en ziekteverzuim. Conflicten kosten niet alleen tijd en energie maar leiden ook tot slapeloze nachten en verdriet dat onrust meebrengt in de uitvoering van het werk. Zeker in gevallen waarin men met elkaar verder wil (of moet), zal er een duurzame oplossing gevonden moeten worden. Dit kan bij medewerkers, onderling in teams of tussen werkgever en werknemer.

Bijzonderheid aan mediation

Een mediator neemt geen standpunt in, maar helpt beide partijen om een eigen oplossing te vinden, middels gesprekken die vertrouwelijk zijn. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn of waar allen voor gekozen hebben c.q. achter staan. Mediation doet recht aan wat belangrijk is voor alle betrokkenen.

Waarom begeleiding van een mediator

De mediator is onpartijdig, omdat hij/zij geen direct belang heeft bij uw oplossing. De mediator is in staat het proces te faciliteren, staat naast u, als betrokkene en houdt het overzicht. De mediator is onbevooroordeeld en stelt het belang van u (beide) als klant voorop. Mediation is vrijwillig en kan op ieder moment door u gestopt worden.

Communicatie bij conflicten

De juiste communicatie bij Mediation is belangrijk. Conflicten ontstaan op basis van misverstaan en interpretaties. Werkdruk, email en veranderingen binnen de organisatie spelen hierbij een grote rol. Iedere professional heeft zijn eigen manier van communiceren geleerd in opvoeding en opleiding. Wil je meer weten over communiceren bij conflicten, lees hier /tracin/communicatie-bij-conlicten