Organisatieveranderingen

Om organisaties te veranderen moet je de kleinste eenheden veranderen.
Lastig aangezien men goed moet weten wat er veranderd moet worden en de diepte in moet gaan om datgene aan te pakken waar het om gaat/draait. Mensen zijn meesters om dit te verbloemen en willen dit vaak niet aangezien, zij de gevolgen niet van te voren kunnen voorzien. Zij kennen het eigen kader/hun houvast en daar moet nou net wat veranderd/herprogrammeerd worden.

Training effectieve communicatie

Mensen hebben de neiging om het door hen zelf gevormde beeld van iets of iemand te verwarren met de werkelijkheid. Door onze manier van waarnemen slaan we zelfs delen van de werkelijkheid over. Hierdoor reageren we niet meer op wat er werkelijk is gebeurd, maar wat naar onze persoonlijke beleving gebeurt. We zijn het daarom altijd eens met onze beleving van de werkelijkheid.Als u zich daarvan niet bewust bent, kan dat de communicatie beïnvloeden. Wij vormen een mening en die leiden gemakkelijk tot een discussie. Als u een mening en een feit door elkaar haalt leidt dit tot verwarring.

In de training effectief communiceren maakt u onderscheid in feiten en meningen. Een mening komt voort uit een gedachte, is een persoonlijke interpretatie.U leert onderscheid te maken tussen een gedachte en een gevoel, iets wat we nogal eens verwarren met elkaar.

Miscommunicatie ontstaat vanuit oordelen en beoordelen. In deze training leert u duidelijk te communiceren door vanuit feitelijke waarneming, uw gevoel en behoefte te benoemen. Hierdoor ontstaat helderheid en een effectieve communicatie in de organisatie, lees meer in de flyer

Omgaan met agressie

Op 23 september kreeg agressie in de zorg op een duidelijke wijze de aandacht. Agressie zegt iets over de ander, maar ook over wat je er zelf van hebt meegemaakt. Dit vraagt om aandacht, zeker als je er mee te maken hebt in je werk. Komende week gaat onze training van start in een organisatie, die agressie serieus neemt. Wil je meer weten over omgaan met agressie, lees hier/tracin/omgaan-met-agressie

Cultuurverandering

Cultuur  is het geheel aan gedragingen van mensen en heeft vele patronen en symbolen, die een betekenis hebben. Cultuur is gebaseerd op normen, waarden en uit zich op verschillende manieren (taal, religie, kunst, etc.). Het is door mensen gecreëerd, het tegenovergestelde van natuur. Door gedragingen en denkwijzes, ontstaan “plaatselijke” verschillen, die kenmerkend zijn. Dit kan zijn per afdeling, organisatie, land.
Culturen zijn veranderlijk en beïnvloeden elkaar zodra de dragers van een cultuur in contact komen met dragers van een andere cultuur.

Tracin onderzoekt met opdrachtgever de huidige situatie en stelt gezamenlijk de wenselijke situatie vast. Wij bedenken een traject op maat, welke aansluit bij de mogelijkheden van de organisatie.
Originaliteit, deskundigheid en creativiteit zijn onze sterke punten. Lees meer over gedragsverandering/tracin/gedragsverandering

Veranderingen in teams

Iedereen roept erover dat een team zelfsturend, zelfverantwoordelijk, zelfstandig moet zijn. Maar waar staat men nu, wat is de huidige stand van zaken. Als je naar teams wilt toewerken, zul je eerst moeten weten, wat er nu is. Meer weten om te komen tot de huidige stand van zaken, lees hier /tracin/checklist-teams-nu

FUNdaMentaal Fit in de organisatie

Fun voor plezier in je werk
Fundament voor de basis, houding en attitude
Mentaal voor de psyche, voel je je mentaal sterk
Fit is tweeledig: in conditie en passen in de organisatie

Een individueel afgestemd programma voor meerdere medewerkers en/of leidinggevenden om fit te blijven in de organisatie. Veel van ons functioneren op de automatische piloot; wij denken niet echt na over de dingen die wij doen. Fundamentaal Fit helpt je die patronen te doorbreken.

Voor specifieke informatie kunt u contact met ons opnemen.