Empowerment

Empowerment, ‘innerlijk leiderschap’ of zelfsturing, is iets dynamisch en kan in de loop van de tijd veranderen, door persoonlijke ontwikkeling, (levens)ervaring of training. Maar ook de omgeving, de manier waarop je wordt benaderd of een ingrijpende gebeurtenis, kunnen een positief of negatief effect hebben.

De zes componenten van empowerment zijn:

  • Competentie; vertrouwen in eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken;
  • Zelfbeschikking; vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en het gevoel controle te hebben over de eigen situatie;
  • Impact; het gevoel dat gemaakte keuzes invloed hebben op het leven en dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij;
  • Betekenis; werk en prive ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij de eigenopvattingen en waarden en gevoel dat keuzes betekenis hebben;
  • Positieve identiteit; een positief zelfbeeld, waarbij je jezelf accepteert en je mag zijn wie je bent;
  • Orientatie in groep of samenleving; het besef dat er altijd wel sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking/samenleven met anderen nodig is.