Gedragsregels omgaan met agressie

  • Wees bedacht op ongewenste situaties en neem geen onnodige risico’s.
  • Stel grenzen en wees duidelijk naar je cliënt, collega’s en leidinggevende over wat je wel en niet accepteert.
  • Houd je aan afspraken en doe geen toezeggingen die je niet kunt waarmaken. Dit voorkomt irritatie, ontevredenheid of agressief gedrag bij cliënten of collega’s.
  • ·         Stel je op de hoogte van procedures en richtlijnen en handel hiernaar. Maak in voorkomende situaties gebruik van het meldingsformulier “Gevaarlijke en ongewenste voorvallen” (in handboek P&O).
  • Geef tijdig signalen af en bespreek je ervaringen met je leidinggevende en/of met collega’s. Als dit om welke reden dan ook niet kan neem dan contact op met de vertrouwenspersoon (tijdig melden en bespreken kan helpen voorkomen dat een collega in eenzelfde situatie terechtkomt).
  • Vraag en geef ondersteuning aan elkaar. Accepteer dat een collega zich onprettig/onveilig kan voelen. Denk actief mee over wat kan helpen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten.
  • Bespreek agressie in iedere teambespreking en volg de PDCA cirkel.

 

Teamoverleg

Het teamoverleg, maar ook een individueel werkoverleg, is een goed moment om het onderwerp sociale veiligheid aan de orde te stellen. Dit kan zowel op initiatief van de leidinggevende of op initiatief van de medewerker zelf zijn. Het kan als thema aan de orde worden gesteld, maar ook n.a.v. ervaringen en/of incidenten. Het is geen onderwerp waar men gemakkelijk over praat en signalen worden niet altijd even duidelijk gegeven, al helemaal niet als het om seksuele intimidatie gaat. Een open houding en veilige sfeer in het team maakt dit makkelijker. Door het onderwerp regelmatig aan te kaarten is er ruimte om actuele problemen te bespreken. Bovendien wordt duidelijker waar en wanneer grenzen gesteld moeten worden en hoe om te gaan met enigerlei vorm van ongewenst gedrag.