Kom voor je mening uit

Leer zeggen wat je denkt, wat u wenst en ook wat je voelt. Opgelet: dit betekent niet dat u agressief moet worden. U moet uw gedachten zonder agressiviteit leren verwoorden. Leer ook uw wensen en gevoelens duidelijk onder woorden te brengen. Druk u steeds duidelijk en zeer concreet uit.

Leg je prioriteiten vast

Neem de tijd om objectief na te denken over levensdoelen: wat is voor u het belangrijkste? Wat zijn je prioriteiten? Wat wil je bereiken? Op deze manier kunt u uw twijfels aan de kant schuiven en u concentreren op je prioriteiten. Door uzelf deze vragen te stellen en ze ook te beantwoorden, versterkt u uw zelfrespect aanzienlijk.

Stel een lijst op van je eigen fundamentele waarden

Stel een lijst op van je eigen fundamentele waarden (vrijheid van gedachte, respect voor de medemens, liefde, staatsburgerschap...) en laat je niet beïnvloeden door onbelangrijke feiten en andere oppervlakkige ideeën. Leven met krachtige waarden draagt bij om gelukkig te zijn.

Focus op je kwaliteiten

We hebben allemaal gebreken en kwaliteiten, die zelfs in de loop van ons leven kunnen veranderen. Zeer belangrijk is dat je niet gaat focussen op uw gebreken, maar wel op uw kwaliteiten. Stel een schriftelijke lijst op van uw kwaliteiten, herlees alles regelmatig en pas de lijst indien nodig aan. Vraag eventueel aan vrienden wat ze bij jou waarderen. Je zult daarna wellicht verbaasd reageren!

Wees positief en kijk altijd uit naar een oplossing

Wie geconfronteerd wordt met een probleem, heeft dikwijls de neiging om enkel naar de negatieve aspecten te kijken. Nochtans zijn er ook altijd positieve aspecten en er bestaan oplossingen. Span je in om ook het positieve te herkennen. Als je in een moeilijke situatie terechtkomt, moet je eens proberen enerzijds de problemen en de negatieve elementen te noteren en daarnaast het positieve en de oplossingen

Geef jezelf complimentjes en vier al je kleine overwinningen

Overwinningen beperken zich niet tot een promotie of slagen voor een examen. Het dagelijkse leven zit vol kleine en grote overwinningen waar u trots op mag zijn: een heerlijk en geslaagd receptje, een moeilijk werk dat in recordtempo afgehandeld werd, een stuk speelgoed dat u met succes hersteld hebt, een schitterend weekend dat uzelf georganiseerd had, enz. Wees trots op die successen en geniet van deze magische ogenblikken die bronnen van geluk zijn. Denk 's avonds nog eens terug aan uw successen van de voorbije dag, alsook aan alle gelukkige ogenblikken.

Wees positief kritisch

We hebben allemaal een kleine inwendige stem die ons zegt dat we ons niet te snel mogen verheugen, dat het geluk niet zal blijven duren, dat we het geluk eigenlijk niet verdienen... Die totaal onverantwoorde kritiek is een nutteloze smet op de gelukkige ogenblikken die we beleven. Doe niet aan negatieve zelfkritiek en geniet gewoon van het heden.

Verban je negatieve gedachten

"Ik ben dom", "ik ben onhandig", "ik ben te klein", "het zal me niet lukken"... Deze en andere gelijkaardige zinnen belemmeren uw normale doen en laten. Verban de uit je leven.

Zet je gebreken om in kwaliteiten

Aanvaard je gebreken, leer ermee leven. Begin met ze objectief te identificeren. Sommige karaktertrekken, die u als zwakheden ervaart, kunnen omgezet worden in kwaliteiten. Sommige fysieke kenmerken kunnen ook positief benaderd worden. Trouwens, schoonheid komt van binnen en in het leven is niets onveranderlijk.