Zelfvertrouwen

Eigenwaarde; de som van zelfvertrouwen en zelfrespect

Eigenwaarde = zelfvertrouwen (het gevoel dat je hebt over jezelf) + zelfrespect (het beeld dat je hebt over jezelf). 
De som van deze twee factoren is allesbepalend voor het gevoel wie je bent en sterker nog voor wat je kunt.

De mens heeft een positief gevoel van eigenwaarde nodig, een positieve kijk op zichzelf. Bewust of onbewust voel je aan dat dit een zaak van leven of dood is. Mensen zonder voldoende eigenwaarde vinden zichzelf niet waard om te leven. Hun gedrag zal onbewust op vernietiging aansturen. Denk bijvoorbeeld aan overeten, verslaving, enz. 

Natuurlijk hangt het vertrouwen dat je in je zelf stelt samen met het beeld dat je van je zelf hebt. Toch is het van belang te weten of je kijkt naar je zelfvertrouwen of je zelfrespect. Het zal bijdragen aan het begrip van je zelf en de manier waarop je je zelfvertrouwen wint vereist een andere aanpak dan het opwaarderen van je zelfrespect. Je zult een beter gevoel over jezelf moeten krijgen en jezelf uitdagingen moeten stellen.

Het woord eigenwaarde zegt het eigenlijk al. Het is 'eigen', het is van jezelf. Anderen kunnen je moed inpraten, je complimentjes geven, je geweldig vinden, maar als je het niet tot je eigen waarheid kan maken, dan is het niets waard. Je zult dus zelf aan de slag moeten gaan als je je eigenwaarde op wilt vijzelen. 
Een geruststellende gedachte eigenlijk... je kan het zelf doen!