Welkom bij Tracio

"Zie de dingen zoals ze zijn en zoals ze zouden kunnen zijn..."

Tracio is een laagdrempelig en toegankelijk centrum voor communicatie in probleemsituaties voor volwassenen en jeugd. Wij zijn deskundig in het begeleiden, trainen en bemiddelen in conflicten.

Wat is een conflict

Het gaat om uitwisselen van informatie bij een conflict. Als u niet zegt wat u voelt en wat uw behoefte is, heeft u een conflict (met uzelf). Onuitgesproken behoeften, leiden tot teleurstelling, verbittering en wraak . Als dat eruit komt, ontstaat er een misverstand (misverstaan).

Problemen ontstaan, doordat er gedachtes zijn, die ons beïnvloeden, waardoor we gedrag laten zien, wat weerstand oproept bij de ander.

Communicatie bij conflicten of omgaan met problemen is een kwestie van open staan voor jezelf en de ander. Iedere communicatie kan leiden tot een conflict. Een conflict vermijden is een illusie. Als u  u niet zegt wat u voelt, heeft u al een conflict. Delen wat in u leeft, voorkomt problemen. Communicatie bij conflicten is dus het kunnen benoemen van gevoelens en behoeften. Lees verder bij diensten.

Tracio werkt vanuit de principes van geweldloze communicatie. Marshall Rosenberg heeft hier al veel over geschreven. Door alle diensten heen zult u de vier elementen van geweldloze communicatie terug vinden; Waarneming, Gevoel, Behoefte en verzoek. Zelfwaardering en zelfempathie liggen hieraan ten grondslag.

Diensten Tracio

Coaching volwassenen
Coaching kinderen
Mediation
Relatietherapie
Cursussen  en trainingen