Diensten

"Zolang je geen excuses voor jezelf creeert is alles mogelijk"

 

Er ligt altijd wel een conflict op de loer. Wij communiceren, en voordat we het weten zijn we teleurgesteld in de ander. Wij weten niet waarom maar voelen het wel en denken er een heleboel bij. Meestal komt het door de ander, denken wij, maar niets is minder waar, het komt door onszelf. Communicatie in conflicten is communiceren vanuit feiten, gevoelens en behoeftes. Dat zijn we niet gewend. We worden teleurgesteld en leggen dat bij de ander neer “jij hebt mij iets aangedaan!”  In iedere dienst van Tracio ligt communicatie vanuit gevoelens en behoeften ten grondslag aan de begeleiding.

Door een diversiteit aan psychosociale hulpverleners is Tracio in staat een verscheidenheid aan begeleiding en training  aan te bieden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Tracio werkt voor ieder. Iedereen kan zonder verwijsbrief bij Tracio terecht. De  hulpverlening is vertrouwelijk en wordt verleend door maatschappelijk werkers, coaches, psychologen die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Al onze samenwerkingspartners zijn aangesloten bij één of meerdere beroepsverenigingen.

Sommigen beschikken over een AGB-code. Dit betekent dat indien u aanvullende zorgverzekering heeft, wij bij diverse zorgverzekeraars declarabel zijn, voor psychosociale ondersteuning. Lees meer...
De psycosociaal hulpverlener gaat met u in gesprek en bekijkt samen met u hoe u het beste aan uw problemen of uitdagingen kunt werken. Hij of zij bemiddelt waar dit nodig is of verwijst u naar de juiste instantie.Hoe lang de begeleiding duurt, bepaalt de coach in overleg met u.

Voor mediation en trainingen kunt u geen aanspraak maken op de zorgverzekering. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Conny Schroevers