Mediation

Algemeen

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Bijna elk geschil heeft een oplossing die voor betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat men in het conflict verwikkeld is, die oplossing niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen en hulp bieden.

Echtscheidingsmediation

Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation. U wilt uw relatie niet langer voortzetten, dat is een keuze, met allerlei consequenties. Er moet van alles geregeld worden en soms ligt dat erg gevoelig.

Als u de volgende vragen met ja beantwoordt, dan kan mediation een goede mogelijkheid zijn om uw probleem op te lossen.

  • is het lastig om samen tot een oplossing te komen?
  • bent u bereid om met de ander om de tafel te zitten?
  • wilt u graag zelf de hand hebben in de oplossing van het probleem?
  • wilt u het probleem zo snel mogelijk opgelost hebben?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Bijna elk geschil heeft een oplossing die voor betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. Lees ook communicatie bij conflicten

De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt beide partijen om een eigen oplossing te vinden, middels gesprekken die vertrouwelijk zijn. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing  kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn /of waar ze allen voor gekozen hebben/of waar allen achter staan. Mediation doet recht aan wat belangrijk is voor betrokkenen. Na de mediation heeft u beide getekend voor afspraken, die u samen bent overeengekomen. Dit wordt vastgelegd in een convenant.

Mediation bij ouderschapsplan

Wanneer u als ouders uit elkaar gaat blijft het ouderschap bestaan. U maakt samen goede afspraken over de zorg- en opvoedingstaken. U kunt hiervoor een mediator inschakelen om zodoende de afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. Maar ook nadat ouders uit elkaar zijn gegaan blijft de behoefte/noodzaak bestaan functioneel te overleggen over de zorg- en opvoedingstaken. Dit overleg kan soms stroef verlopen, ‘oud zeer’ van de beëindigde relatie kan hier aan ten grondslag liggen.  Kinderen zijn hiervan vaak de dupe.

Ouderschapsplanbegeleiding wordt ingezet wanneer ouders niet meer met elkaar kunnen overleggen over de zorg- en opvoedingstaken. Wilt u lezen hoe een ouderschapsplan eruit ziet, lees hierhttp://www.tracio.nl/Userfiles/files/ouderschapsplan.pdf

We starten direct met Mediation om zodoende het ouderschapsplan en mogelijk in combinatie met het  echtscheidingsconvenant – wanneer ouders gehuwd zijn – op te stellen. Nadat de mediation vorm heeft gekregen en er een start is gemaakt met het ouderschapsplan, worden ouders door de mediator begeleid naar een constructieve manier van omgaan met elkaar als ouders. Daarin dient de behoefte van het kind als leidraad. Meer informatie over ouderschapsplan, lees hier...