Volwassenen

Psychososiale hulpverlening

In onze begeleiding ligt onze focus op het verder ontwikkelen van de sterke punten, het doorbreken van patronen, mindere punten komen wel ter sprake maar zullen nooit de overhand nemen. Uitgangspunt hiervoor is, dat mensen niet ontwikkeld worden maar zichzelf ontwikkelen en dat je meer resultaat behaald door het positieve dan het negatieve te benadrukken.

Onze visie is dat inzicht een actief proces is van binnenuit dat ondersteuning verdient of vraagt. Door inzicht ontwikkel je sneller dan door vallen en opstaan. Zelfreflectie en zelfempathie zijn belangrijke pijlers in onze  coaching.

Individuele begeleiding bij ouderschapsplan

Ga er maar aan staan, als alleenstaande ouder. Waar voorheen een echtgenoot of sparringspartner in beeld was, komt het nu aan op je houden aan de afspraken van het ouderschapsplan en de daaruit voortkomende afspraken. De strijd met jezelf is begonnen. Daarnaast komen de kinderen nu part-time binnen en hebben ook hun eigen idee over de gemaakte afspraken.

Individuele begeleiding bij ouderschapsplan kunt u gebruiken om zelf weer in uw kracht te komen, vanuit een nieuwe situatie. Nieuwe positie innemen als alleenstaande ouder, uzelf leren kennen, weten waar uw behoeften liggen en hierover communiceren naar de kinderen. Luisteren is een belangrijke pijler in deze communicatie. Lees hier meer over empowerment, hoe kom ik in mijn kracht.

Praktische zaken bespreken met een coach, uw sparringpartner helpt u verder.