MatriXcoaching bij leerproblemen
De kern van waar leerproblemen kunnen ontstaan ligt in het informatieverwerkingssysteem van de hersenen. Informatie komt binnen via onze verschillende zintuigen. Wij nemen zaken op door zien, horen, voelen en denken. De aangeboden informatie wordt verwerkt en opgeslagen binnen het eigen systeem. Waarna een ieder zijn eigen systeem heeft ontwikkeld om de opgeslagen informatie terug te vinden. Als het proces goed verloopt kun je de gegevens gewoon gebruiken op die momenten dat het nodig is. Bij kinderen met leerproblemen verloopt dit proces niet altijd even goed. Zij kunnen de gegevens niet op de juiste wijze terughalen en het gevraagde op dat moment reproduceren. Letterlijk zeggen kinderen bij ons ik weet het wel alleen kan ik het nu even niet in mijn hoofd vinden. Dat is voor een matriXcoach het moment om met het kind aan de slag te gaan: te kijken hoe hij / zij de informatie heeft opgeslagen, of zijn /haar hoofd een chaos is en of het mogelijk is niet bruikbare informatie te verwijderen en noodzakelijke informatie te ordenen. Maar wel op zo'n manier die past bij het kind. Een kind kan pas leren als er ruimte in zijn hoofd aanwezig is. Is de ruimte er niet heeft het namelijk geen zin om te oefenen, welke ezelsbruggetjes u ook gebruikt want vol is vol. Dus ruim eerst de fouten op om hiervoor in de plaats weer nieuwe informatie te kunnen neerzetten. MatriXcoaching werkt met het inprenten van de juiste informatie. Het opnieuw automatiseren van het alfabet, de cijfers en tafels blijkt in de praktijk van groot belang en betekent een doorbraak bij het aanpakken van dyslexie en dyscalculie. Uit onderzoek naar de effecten van gebruik van de matriXmethode blijkt dat de gemiddelde citoscore binnen een jaar met 20% stijgt.

MatriXcoaching bij emotionele problemen
Ieder kind heeft wel eens te maken met emotionele problemen. Op zich logisch aangezien dit hoort bij het proces van opgroeien. Duren de emotionele problemen te lang, gaan ze parten spelen in het dagelijkse leven, is de tijd aangebroken om er wat mee te gaan doen. MatriXcoaching kan een kind helpen om te leren omgaan met angst voor dieren, prikken of falen maar helpt ook bij het veranderen van een negatief zelfbeeld in een positief zelfbeeld of het omgaan met boosheid, het verwerken van teleurstelling/verlies. Belangrijk hierbij is dat een kind zelf van zijn bepaalde emotie of gedachte af wil. Is dit het geval dan ga je als coach samenwerken met het kind en begeleid je hem of haar door het omzetten van de aanwezige beelden. Aangezien we weten dat wanneer de beelden veranderen ook het gevoel van het kind met het (nieuwe) beeld verandert en daarmee ook zijn gedrag. Resultaten zijn voor het kind en zijn omgeving snel merkbaar. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, stralen dit uit en komen positief in de groep te staan. Kortom ze groeien, staan sterker voelen zich prettiger thuis en op school.

Tijdsindicatie
Bij matriXcoaching werken wij zonder wachtlijsten zeker als het kinderen betreft. U kunt dus snel bij ons terecht. Een gemiddeld traject duurt twee tot vier sessies van een uur. Een afrondend gesprek is hierbij inbegrepen. Onze coaching kunnen we bij ons in de praktijk maar ook op school (indien zij hiermee akkoord gaan) aanbieden.