Cursussen & Trainingen

Algemeen

Tracio verzorgt verschillende cursussen en trainingen voor zowel volwassenen als jeugd en vinden in groepsverband plaats.
Opsomming van alle cursussen en trainingen:

Training effectieve communicatie

Mensen hebben de neiging om het door hen zelf gevormde beeld van iets of iemand te verwarren met de werkelijkheid. Door onze manier van waarnemen slaan we zelfs delen van de werkelijkheid over. Hierdoor reageren we niet meer op wat er werkelijk is gebeurd, maar wat naar onze persoonlijke beleving gebeurt. We zijn het daarom altijd eens met onze beleving van de werkelijkheid.

Als u zich daarvan niet bewust bent, kan dat de communicatie beïnvloeden.

Wij vormen een mening en die leiden gemakkelijk tot een discussie. Als u een mening en een feit door elkaar haalt leidt dit tot verwarring.

In de training effectief communiceren maakt u onderscheid in feiten en meningen. Een mening komt voort uit een gedachte, is een persoonlijke interpretatie.

U leert onderscheid te maken tussen een gedachte en een gevoel, iets wat we nogal eens verwarren met elkaar.

Miscommunicatie ontstaat vanuit oordelen en beoordelen. In deze training leert u duidelijk te communiceren door vanuit feitelijke waarneming, uw gevoel en behoefte te benoemen. Hierdoor ontstaat helderheid en een effectieve communicatie, lees meer in de flyer

Training Kr8

Deze training is specifiek ontwikkeld voor jongeren, die In het dagelijks leven  thuis regelmatig problemen hebben.

KR8 is een nieuw ontwikkelde training voor jongens en meiden die een uitdaging niet uit de weg gaan. Op een sociale en creatieve manier werken jongeren onder begeleiding van coaches aan het verwerven van nieuwe vaardigheden om hun problemen aan te pakken. Middels een programma van 4 dagdelen gaan we aan de slag met waardering en empathie voor zichzelf, vervolgens werken we naar een toekomstbeeld wat voor de jongeren realistisch en wenselijk is.

Kr8 geeft jongeren inzicht in zichzelf en de communicatie naar hun omgeving/thuissituatie.

Aanbod van onze partners


Sociale vaardigheden (SOVA)

U heeft moeite met luister- en spreekvaardigheden, om hulp te vragen of om nee-zeggen.
U leert in de groep uw sociale vaardigheden te versterken en/of te ontwikkelen.

Mindfullness

U heeft angstklachten, een burn-out, slaapproblemen, u piekert of u heeft al meerdere malen een depressie doorgemaakt.
Gedachten zijn geen feiten. U leert dat gedachten soms geen concrete afspiegeling zijn van de realiteit. Zo voorkomt u dat u weer in een negatief, sombermakend denk- en gedachtenpatroon terecht komt.

Relatie communicatie-training voor partners

U bent echtpaar dat is vastgelopen in de omgang.
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie in uw relatie en het op een opbouwende manier aanpakken van conflicten en meningsverschillen.

Emotieregulatie

U heeft moeite met het reguleren van uw emoties. U heeft bijvoorbeeld heftige emotionele reacties of ervaart juist een gebrek aan emotie.
Uleert omgaan met heftige emoties en u leert deze sneller te herkennen, zodat u in het dagelijkse leven makkelijker in rustiger vaarwater komt of blijft.

Cognitieve therapie

U voelt zich gespannen en onprettig in de omgang met anderen. U piekert (te) veel. Specifieke situaties maken dat u gespannen raakt en ontwijkt deze situatie soms bewust.
U leert spanningen en emoties beter te hanteren. Door het veranderen van gedachtenpatronen ten opzichte van moeilijke situaties, verminderen psychische klachten.

Autonomie

U heeft moeite met keuzes maken, in contact staan met uw eigen gevoel, grenzen stellen, conflicten aangaan of schuldgevoelens.
U leert onder andere om aan te geven wat u echt wilt en wat voor u belangrijk is.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.