Tracio

Tracio is een centrum, welke staat voor integrale aanpak en samenwerking en heeft als doel optimale steun te bieden in probleemsituaties. Wij werken samen met verschillende deskundigen.

U kunt bij ons terecht bij conflicten in welke situatie dan ook. Wij zijn deskundig in het ondersteunen en begeleiden bij conflicten, door een juiste communicatie. Voor welke begeleider, trainer of hulpverlener dan ook; bij Tracio bent u dus aan het juiste adres.

Tracio centrum integrale ondersteuning heeft als doel goede en specialistische begeleiding te bieden. De  begeleider/trainers die verbonden zijn aan het centrum werken samen om clienten  dicht bij huis begeleiding en ondersteuning te bieden, die zo goed als mogelijk aansluit bij hun wensen en behoeften. We stellen daarom eisen aan effectiviteit en doelmatigheid van onze partners.

Klantgerichtheid

De kern van onze businessfilosofie is klantgerichtheid. Wij zetten het belang van de klant altijd centraal. Wij spreken de taal van de klant en zijn in onze communicatie duidelijk en krachtig.
Tracio is altijd klantgericht, gaat uit van de vraag en ondersteunt door naar de cliënt te luisteren. Bij de start  verhelderen wij uw vraag door het adviesconsult of intakegesprek. Vragen zetten wij gezamenlijk om in een actieplan.
Daarnaast hebben wij geen wachtlijsten waardoor u snel van de diensten van Tracio gebruik kunt maken.

Zakelijk ingesteld

Binnen onze dienstverlening kunt u in termen van zorg- en welzijn zeggen dat wij zakelijk ingesteld zijn. Wij beantwoorden uw vraag en leveren wat nodig is om weer zelfstandig verder te kunnen. Wij hanteren het principe “ondersteun zo lang als nodig”.

Missie

Tracio laat door middel van coaching en training mensen functioneren vanuit hun eigen kracht en authenticiteit.

Visie

Onze visie is dat ieder mens zich kan ontwikkelen. Wij geloven er in dat mensen gelukkiger worden als ze zichzelf goed leren kennen en er beter van worden als ze weten hoe om te gaan met wat ze voelen, denken en doen. Coaching en training geeft de gelegenheid afstand te nemen van het dagelijkse partoon en een stap in je ontwikkeling te maken.

Is er een dossier?

De hulpverlening wordt vastgelegd in een dossier. Als u wilt, kunt u uw dossier inzien. Het dossier wordt veilig opgeborgen. Vijf jaar na het beëindigen van de hulpverlening wordt het dossier vernietigd.

Heeft u een klacht?

Wanneer u ontevreden bent over de verleende hulp, dan is het raadzaam om uw klacht eerst met de betreffende hulpverlener te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure voor cliënten Tracio. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw begeleider.https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Ervaringen van cliënten over ons centrum

"de hulpverlener heeft me heel goed naar mezelf laten kijken, mij geconfronteerd met mezelf. Zij kwam met goede vragen en punten waardoor ik ook zelf ben gaan nadenken. Zij was open en gaf mij het gevoel van: 'bij haar kan ik mijn verhaal kwijt'"

"Een aantal kenmerken waarover lovend wordt gesproken: korte lijnen, het toepassen van diverse methodieken binnen de begeleiding, de no-nonsense aanpak, duidelijke taal en tijd voor overleg. Dit doen wij dan ook graag op deze wijze. Want de cliënt ervaart baat bij begrip van het probleem en begrip van de gekozen begeleidingswijze. Adviezen worden beter opgevolgd"